LO Stat

Artikkelstart

LO Stat er en hovedsammenslutning av fagforbund tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), og som organiserer arbeidstakere i staten og virksomheter tilknyttet Spekter. LO Stat er den største av hovedsammenslutningene i statlig sektor, og representerer om lag 100 000 arbeidstakere i 19 forbund. LO Stat ble opprettet som Statstjenestemannskartellet i 1939; dagens navn er fra 1996, etter en omstrukturering innen LO.

LO Stat har som hovedoppgave å lede avtaleforhandlinger på vegne av sine medlemsforbund, og å fremme felles politiske standpunkt.

LO Stat representerer rundt 42 000 LO-organiserte arbeidstakere i Staten, og vel 55 000 i Spekter-området. Det største medlemsforbundet er Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Historikk

LO Stat ble opprettet som følge av et vedtak på LO-kongressen i 1993. Den vedtok, med virkning fra 1996, å opprette fire karteller for å samordne medlemsforbundenes sektorvise interesser: LO Industri og LO Service i privat sektor; LO Kommune og LO Stat i offentlig sektor. De to første ble nedlagt i 2004, de to andre eksisterer fortsatt. Det var som følge av dette at navnet ble endret fra Statstjenestemannskartellet til LO Stat, med virkning fra 1. januar 1996.

LO Stats første leder var Arthur Ruud (1939–1950); dagens leder er Egil André Aas (2016–).

Organisering

LO Stat har LO-tilsluttede fagforbund, og ikke enkeltpersoner, som medlemmer. Kartellet samler 19 LO-forbund som organiserer om lag 100 000 ansatte i statlig sektor (staten og Spekter). Dermed er LO Stat den største av de fire hovedsammenslutningene i sektoren.

LO Stat er en landsdekkende organisasjon med hovedkontor i Statstilsattes hus i Oslo. Det øverste besluttende organ er representantskapet (tilsvarende landsmøte eller kongress), som trer sammen hvert fjerde år, og velger ledelse. Styret er det øverste organ mellom representantskapsmøtene. Arbeidsutvalget står for den løpende styring av arbeidet.

LO Stat har et landsdekkende nett av distriktssekretærer, ved distriktskontor. Disse driver faglig virksomhet i samarbeid med kartellet sentralt, og medlemsforbundene lokalt. LO Stat har også et fylkesutvalg (tidligere: fylkeskartell) i de fleste fylker.

Oppgaver

LO Stat arbeider vesentlig på to innsatsområder: Først og fremst tariffspørsmål, der kartellet særlig opptrer på vegne av medlemsforbundene og deres medlemmer i forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår, med henholdsvis staten og Spekter. Dernest i politikksaker, der kartellet fremmer synspunkt i spørsmål som er relevante for medlemmene, og følgelig med hovedvekt på spørsmål av både prinsipiell og aktuell karakter knyttet til statlig del av offentlig sektor.

Den politiske dimensjonen, som innbefatter det faglig-politiske samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet, er en del av forutsetningen for å løse oppdraget gitt gjennom vedtektene: Å «virke for medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske fellesinteresser».

LO Stat har en viktig oppgave i skolering av tillitsvalgte og medlemmer i medlemsforbundene. Følgelig driver LO Stat opplysnings- og studievirksomhet, og tilbyr kurs sentralt og gjennom fylkesutvalgene. Til dette hører den årlige Kartellkonferansen på Gol.

LO Stat spiller en framtredende rolle først og fremst i de regelmessige reforhandlingene av Hovedavtalen og hovedtariffavtalen, dernest i sentrale særavtaler. Videre er LO Stat engasjert når relevante lover skal endres eller vedtas, inklusive i å gjøre avtalene kjent for medlemmene.

LO Stat er fast medlem i flere etablerte råd og utvalg, og deltar også i andre sammenhenger der arbeidslivsforhold i offentlig sektor blir utredet og gjennomført.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg