Et kartell er en sammenslutning, særlig innen faglige organisasjoner. Landsorganisasjonen i Norge (LO) ble i 1996 organisert i fire karteller: LO Industri, LO Service, LO Stat (tidligere Statstjenestemannskartellet, som var blitt opprettet allerede i 1939) og LO Kommune. De to første ble nedlagt allerede i 2004, mens LO Stat og LO Kommune fortsatt eksisterer og spiller en viktig rolle, særlig ved å samordne viktige oppgaver mellom forbund innenfor samme sektor.