Stavverk, eldste byggeteknikk i tre, opprinnelig basert på bærende, jordgravde stolper eller staver, med mellomrommene utfylt av stående, lettere planker. Til bæring av taket var det også anbrakt frittstående staver inne i rommet. I forbindelse med stavkirkene ble teknikken utviklet til å omfatte avstivninger, slik at nedgraving av stavene og derav følgende råte ble unngått. For vanlig husbygging ble stavverk forlatt i vikingtiden, til fordel for det mer solide og lunere laftverk. Konstruksjoner av stavverkkarakter ble beholdt i grindbygg og i forbindelse med den sval som gjerne ble lagt utenpå stuehus og loft. Se også skåle.