Kharg, øy i Iran, i Persiske bukt 50 km nordvest for havnebyen Bushehr. Irans viktigste oljehavn med oljeledninger fra fastlandet. Oljeanleggene ble i 1980-årene utsatt for store ødeleggelser under Golfkrigen mellom Iran og Irak, og oljehavnen har tidvis vært stengt. Petrokjemisk industri.