Sjørøveri er omfatter i havretten overfall og bruk av makt mot sjøfarende for å ta fra dem gods eller skip, eller for å oppnå løsepenger o.l. Sjørøveri foregår fra et annet fartøy. Dersom et fartøy overtas med vold av passasjerer eller blindpassasjerer, kategoriseres dette som kapring.

Faktaboks

Også kjent som

pirateri

Historikk

Sjørøveri har vært drevet til alle tider, på mange hav og av forskjellige folkeslag. Roma førte sjøkriger mot sjørøvere i Middelhavet og beseiret disse definitivt 67 fvt. I middelalderen bedrev maurerne og vikingene sjørøveri.

På 1800- og 1900-tallet var det en betydelig nedgang i forekomsten av sjørøveri. Allikevel utgjør sjørøveri fortsatt en trussel mot internasjonal skipsfart, blant annet i Sørøst-Asia, i Guineabukta og ikke minst i havområdene utenfor Somalia i Adenbukta og Det indiske hav som følge av at de sentrale styringssystemene i staten kollapset.

Rettslige forhold

Sjørøveri en internasjonal forbrytelse etter folkeretten. Enhver stat har etter FNs havrettstraktat og alminnelig folkerett rett og plikt til å bekjempe sjørøveri på det åpne hav og i 200 nautiske mils økonomiske soner; uten hensyn til hvilket flagg sjørøverskipet fører.

Det innebærer at alle stater har myndighet til å stanse, borde og beslaglegge skipet, arrestere sjørøverne ombord og beslaglegge eiendom ombord. Videre kan disse rettsforfølges i vedkommende stat.

Alle stater plikt til å samarbeide for å bekjempe sjørøveri på det frie hav. Denne plikten er særlig viktig ettersom det er ressurskrevende oppgave å bekjempe sjørøveri; både gjennom nærvær av marinefartøy og ressurser og kompetanse til å etterforske og straffeforfølge sjørøveri. I forbindelse med den økte sjørøveraktiviteten i Adenbukta og Det indiske hav, ble marinefartøy fra ulike land dirigert til regionen gjennom blant annet operasjoner koordinert gjennom NATO (Operation Ocean Shield) og EU (Operation Atalanta). Det har også blitt inngått avtaler mellom disse statene og stater i regionen om overføring av sjørøvere for straffeforfølgelse, som et alternativ til å straffeforfølge dem i staten hvis marinefartøy har pågrepet sjørøveren(e).

Norge

Norge har sendt marinefartøy til Adenbukten for å delta i de internasjonale operasjonene.

I Norge vil sjørøvere måtte dømmes for ran etter straffeloven av 2005 §§ 327-329.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Magne Frostad: Voldelige hav: Pirateri og jus. Cappelen Dam Akademisk, 2016
  • Douglas Guilfoyle (red.): Modern Piracy. Legal Challenges and Responses, Edward Elgar, 2013

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg