Hemne

Faktaboks

Landareal
670 km²
Innbyggertall
4 225
Administrasjonssenter
Kyrksæterøra

Kommunevåpenet til Hemne har fem gull hasselnøtter forent i rosett mot en rød bakgrunn.

Hemne. Magerøysundet med det gamle handelsstedet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Hemne av /KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse
Kart som viser plasseringen av Hemne kommune.
Kart av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Hemne er en kommune lengst sørvest i Trøndelag fylke. Den strekker seg sør- og vestover fra Hemnfjorden til fylkesgrensen mot Møre og Romsdal. Hemne ble dannet i 1964 av de tidligere kommunene Hemne, Vinje og vestlige del av Heim.

Stortinget vedtok 8. juni 2017 at Hemne, Halsa og en del av Snillfjord slås sammen innen 1. januar 2020 i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette er i tråd med lokale vedtak. Den nye kommunen blir lagt til Trøndelag fylke.

Natur

Berggrunnen består overveiende av gneis. I sørvest går den trange Vinjefjorden inn fra Nordmøre. Mellom denne og Hemnfjorden ligger det 8 km2 store Rovatnet (13 moh.) som er oppdemt og skilt fra Hemnfjorden av en israndmorene. Hemne har stort sett et kupert ås- og fjellandskap. I vest på grensen til Møre og Romsdal når Todalsfjellet (Todalskjølen) opp i 821 moh. Kommunens høyeste topp er Ruten (1039 moh.), også den på fylkesgrensen, i sør. I trondheimsleia ligger Røstøya hvorav 3,3 km2 er vernet som barskogreservat.

Bosetning

Folketallet økte i perioden 1960–1980 og har siden ligget relativt stabilt på rundt 4300. Bosetningen ligger hovedsakelig langs indre del av Hemnfjorden og Vinjefjorden, langs Rovatnet og ute ved kysten i nordvest. Mellom Rovatnet og Hemnfjorden ligger tettstedet og administrasjonssenteret Kyrksæterøra.

Næringsliv

Jordbruk og skogbruk er en viktig næring med husdyrhold som viktigste driftsform. Industrien er betydelig, og sysselsetter tredjeparten av yrkesbefolkningen. Den er variert med næringsmiddel- og trevarebedrifter, skofabrikk, og smelteverk (Holla) som produserer ferrosilisium, silisiummetall og silika. Kommunen har to betydelige bedrifter innen transportnæringen. Anleggene på Tjeldbergodden (metanolfabrikk, luftgassfabrikk med mer) i nabokommunen Aure har også stor betydning for Hemne.

Hemne er en relativt liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 239 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er femkraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 82 meter. Kraftverket med høyest snittproduksjon er Søa kraftverk (i drift fra 1967).

Samferdsel

Fra Kyrksæterøra er det forbindelse sørover på Rv. 680 til E 39 (kyststamveien Trondheim-Kristiansand) som knytter kommunen til Halsa og Orkdal. Fra Kyrksæterøra fører Rv. 680 vestover langs kysten og over øyene i Aure og Tustna til Kristiansund.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Hemne hører til Trøndelag politidistrikt, Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Orkdalsregionen sammen med Agdenes, Frøya, Hitra, Meldal, Orkdal, Rennebu og Snillfjord.

Hemne kommune tilsvarer de tre soknene Heim, Hemne og Vinje i Orkdal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Hemne til Fosen fogderi i Søndre Trondhjems amt.

Delområder og grunnkretser i Hemne

For statistiske formål er Hemne kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 20 grunnkretser:

  • Heim: Stamnes, Heimseidet, Svanem, Taftøy
  • Hemne: Lian, Kjønsvik, Alstad, Grøtnes, Skogrand, Haugen, Sodin, Kirksæter nordre, Kirksæter søndre, Bugen, Lenes, Eide, Holla
  • Vinje: Vassli, Vinjeøra, Hofset

Historikk og kultur

Ved trondheimsleia ligger Magerøya, i gamle dager et kjent handelssted, som nå er restaurert. Stedet har blant annet et sjøbruksmuseum. Øya er offentlig friluftsområde.

Hemne har to åttekantede kirker, Hemne kirke fra 1817 og Vinje kirke fra 1820, den siste med et krusifiks fra middelalderen.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1991) har fem gull hasselnøtter forent i rosett mot en rød bakgrunn; henspiller på at det finnes hasselskog i kommunen.

Navnet kommer av norrønt Hefni, trolig fjordnavn med betydningen ‘havn’.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Aune, Kolbjørn: Hemnværingen og orda : gamle ord frå Hemne. 2006
  • Aune, Kolbjørn: Hemne kraftlag BA : 1951-2001 : kraft til lokal utvikling. 2001
  • Birkevaag, Annlaug m.fl., red.: Hemne i ord og bilder, b. 1, 1998, Finn boken
  • Hallan, Nils m.fl.: Hemneboka, 1959-, 3 b. i 4, Finn boken
  • Tokle, Bjørn: Lokalbank i 150 år : 1864-2014 : Sparebanken Hemne. 2014
  • Totland, Knut. Øragatas historie. 2015.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg