Gerhard Zwerenz, tysk forfatter, flyttet 1957 fra Øst- til Vest-Tyskland. Politisk engasjement og polemikk kjennetegner hans verker. Han viser hvordan kapitalismen ødelegger byene for menneskene (romanen Die Erde ist unbewohnbar wie der Mond, 1973). I sine fortellinger tar han et brutalt oppgjør med den tyske fortiden og fremstiller satirisk en fremtid hvor mennesket går til grunne. Selvbiografiske er romanene Kopf und Bauch (1971) og Der Widerspruch (1974). Kampskriftet Links und lahm (1994) etterlyser en reform av det tyske sosialdemokratiske partiet. Essaysamlinger er Die Rückkehr des toten Juden nach Deutschland (1986) og Soldaten sind Mörder (1988).