Epiktet, gresk stoisk filosof, frigitt slave, levde og virket i Roma. Han skrev intet, og er kjent gjennom en håndbok i moral utgitt av hans elev Arrianos. Denne har vært oversatt og gitt ut på norsk ved flere anledninger, senest i 2008 (Samlaget) og 2010 (Vigmostad og Bjørke). Epiktet er særlig kjent som moralfilosof. Ifølge ham er menneskets lykke avhengig av dets vilje, og filosofien kan være et hjelpemiddel, fordi den vise er uavhengig av ytre omskiftelser. Epiktets ideer kan minne om kristne tanker, men det er antagelig ingen påvirkning.