Filosofiens historie

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 5 kategorier:

  1. Antikkens filosofi
  2. Det 17. og 18. århundres filosofi
  3. Det 19. århundres filosofi
  4. Middelalderens og renessansens filosofi
  5. Orientalsk filosofi