Antikkens filosofi

Fagansvarlig

Hallvard Fossheim

Universitetet i Bergen

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 144 artikler:

I

  1. idé