Antikkens filosofi

Vestens filosofiske tradisjon innledes med tenkerne i antikkens Hellas, og innen denne greske filosofien etableres også naturvitenskap og matematikk.De første filosofer er de såkalte joniske naturfilosofene på 500-tallet fvt. Den eldste vi kjenner navnet på var Thales fra Milet som hevdet at vannet er alle tings urstoff. Anaximander og Anaximenes tenkning er bevart i fragmenter. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Hallvard Fossheim

Universitetet i Bergen

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 135 artikler:

I

  1. idé