Enokiansk magi, magisk metode som bl.a. omfatter et hemmelig språk som det ifølge utøverne hentydes til i Enoks bøker, som ble diktert av en engel til Edward Kelly (1555-97), et irsk medium som samarbeidet med John Dee (1527-15608/09). Systemet ble tatt opp igjen og harmonisert med andre systemer, f.eks. sigill-magi, i regi av bl.a. Det gylne daggry på 1800-tallet, og inngår i dag i den moderne okkultismens repertoar.