Daniels bok

I Daniels bok blir Gud omtalt som «en som var gammel av dager» Dette var et favorittmotiv for William Blake. Maleri fra 1794.

«en som var gammel av dager» av . Falt i det fri (Public domain)
Da han nekter å tilbe kong Darios, blir Daniel kastet i en løvehule, men overlever også denne gangen. Maleri fra 1414–1416.
Daniel i løvehulen av . Falt i det fri (Public domain)

Daniels bok, bok i Den hebraiske bibelen, inndelt i 12 kapitler. Kap. 2,4–7,28 er skrevet på gammelarameisk, resten på gammelhebraisk, uten at det finnes noen god forklaring på tospråkligheten.

Første del

Første del, de første seks kapitler, inneholder fortellinger i 3. person. Den unge Daniel føres i eksil fra Juda til Babylon. Han får opplæring ved kong Nebukadnesars hoff og utmerker seg som drømmetyder; bare han kan tyde Nebukadnesars drøm. Da kongen befaler alle rikets innbyggere å tilbe et gudebilde, nekter Daniel med henvisning til de gammelhebraiske forbudene mot å tilbe andre guder. Han blir da kastet i en ovn, men overlever mirakuløst. Daniel opptrer nok en gang med særlige evner idet han tyder en mystisk skrift på veggen i Nebukadnesars gjestebud. Da han nekter å tilbe kong Darios, blir Daniel kastet i en løvehule, men overlever også denne gangen.

Fortellingene er rent litterære og som sjanger er de beslektet med andre bibelske «hofflegender», eller «diasporanoveller», der jødiske personer får ansettelse ved hoffet hos utenlandske konger og utsettes for farer og intriger på grunn av sin jødiske religion og identet, før det går bra til slutt.

Annen del

Annen del, kapittel 7–12, er holdt i jeg-stil og representerer en annen sjanger. Den utgjør det eneste eksempel på en gammeltestamentlig apokalypse og inneholder fire visjoner: 1) om de fire havdyrene og menneskesønnen, 2) om væren og geitebukken, 3) om de 70 år som må gå før Jerusalem kan gjenoppbygges og 4) om en engel som viser seg for Daniel og beretter om forløpet av Israels historie fra persisk til hellenistisk tid (ca. 500 til 160 fvt.). En regner med at Danielboken forelå slik den finnes i Den hebraiske bibelen på 160-tallet fvt.

Tillegg til Daniels bok

Den greske versjonen av Daniels bok, som finnes i Septuaginta, inneholder tre større tekstavsnitt som ikke finnes i den hebraiske og den arameiske teksten. Disse regnes som del av de apokryfe skrifter.

Daniels bok fortsatte å vokse også etter ca. 160. Da denne delen av den hebraiske boksamlingen ble oversatt til gresk (i en lengre prosess som trolig fant sted i århundret omkring vår tidsregnings begynnelse) kom disse tilleggene med: 1) Asarjas bønn, som knyttes til Danielbokens beretning om mennene i ildovnen og inneholder en rekke bønner som angivelig ble bedt i den forbindelse. 2) Susanna, en oppbyggelig fortelling om hvordan den vakre og fromme Susanna nesten blir henrettet for ekteskapsbrudd som en følge av falske anklager fra to gamle menn som vil hevne seg på henne fordi hun ikke ga etter da de forsøkte å forføre henne. Daniel griper inn og avslører anklagene som falske. 3) Bel og dragen i Babylon, en fortelling om hvordan Daniel overbeviser kongen om at guden Bel og en drake som ble dyrket i Babylon, ikke er virkelige guder. Teksten vil formane leserne til å holde seg til den ene sanne og levende Gud.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg