Clarks element, elektrisk element konstruert av J. L. Clark. Brukes som normalelement (se normaler) ved måling av elektrisk spenning. Den positive pol består av kvikksølv omgitt av en blanding av kvikksølv(I)sulfat og sinksulfat, den negative pol består av sinkamalgam. Elektrolytten er en konsentrert løsning av sinksulfat i vann. Den elektromotoriske spenning ved 18 °C er 1,4292 volt, og den avtar med 0,00123 volt per grad temperaturstigning.