Benjamin av Tudela, spansk-jødisk rabbiner, foretok 1159–73 reiser i Sør-Europa, Syria, Palestina, Egypt, Arabia, Irak, Iran til grensen av Kina, dels i forretningsøyemed og dels for å lære om jødenes situasjon i nevnte land. Hans reiseskildringer, Massa'ot, skrevet på hebraisk, utgitt 1543 i Konstantinopel, senere oversatt til mange språk, gir interessante bilder fra samtidens kulturhistorie.