Balanophoraceae, tropisk plantefamilie som i plantesystemet ofte sidestilles med mistelteinfamilien. 120 arter utbredt i de fleste tropiske land. Plantene er helt uten klorofyll og er henvist til å snylte på røttene av andre planter. Blomstene er ytterst enkle og sitter tett sammen i en klubbe, omgitt av bladlignende utvekster fra stengelen. Som unge minner klubbene om sopper. Plantene er rike på stivelse og et voksaktig stoff, balanoforin, som brenner med lysende flamme når det antennes. I Colombia og Brasil brukes Langsdorffia hypogaea som lys, og blir budt frem til salgs på torget i byene. På Java brukes Balanophora chupta på lignende måte.