Angelika Mechtel, tysk forfatter. Etter først å ha skrevet en rekke fortellinger med grotesk-ironisk innhold, utviklet hun en samfunnskritisk romankunst som inneholder analyser av middelklassen, angrep på massemediene og kvinneproblematikk. Hun skrev også lyrikk og hørespill. Blant hennes verker kan nevnes romanene Kaputte Spiele (1970), Die Blindgängerin (1974), og Wir sind arm, wir sind reich (1977), Ikaros. Geschichte aus der Unwirklichkeit (1994) og Die Prinzipalin (1994).