En oversikt over de mest kjente passasjerflytypene i historien.