Sympati-lockout, arbeidsstengning som iverksettes til støtte for en av partene i annen arbeidskonflikt (hovedkonflikten). Jf. lock-out og sympatistreik.