demonstrasjonsstreik

Artikkelstart

Demonstrasjonsstreik er en streik iverksatt som politisk demonstrasjon. Den vil ikke stride mot den lovfestede eller den tariffavtalte fredsplikten dersom streiken reelt sett tar sikte på forhold som ikke er regulert gjennom tariffavtaleverket, men gjelder andre forhold, som for eksempel politiske spørsmål.

Faktaboks

Uttale
demonstrasjˈonsstreik

Arbeidstakernes adgang til å gjøre bruk av demonstrasjonsstreik er ikke uproblematisk i forhold til den fredsplikten som følger av en tariffavtale, fordi utgangspunktet er at det skal herske arbeidsfred i tariffperioden, som vanligvis er på to år.

Den fredsplikten som følger av tariffavtale, gjelder likevel bare det som må ansees avtalt eller forutsatt gjennom tariffavtalen. Det er derfor sikker rett, utviklet spesielt gjennom Arbeidsrettens rettspraksis, at fredsplikten ikke er til hinder for streik som politisk demonstrasjon.

Slik streik må imidlertid være kortvarig, og være varslet på forhånd. Varslet må angi både grunnen til aksjonen og dens varighet, og det må være en viss forholdsmessighet mellom demonstrasjonens varighet og dens virkninger.

Dessuten må aksjonen verken ha til formål å endre de avtalte lønnsvilkårene og arbeidsvilkårene, eller å gripe inn i et pågående eller forestående tariffoppgjør.

Politisk demonstrasjonsstreik for eksempel mot vedtak om bruk av tvungen lønnsnemnd i en aktuell interessetvist, mot Rikslønnsnemndas sammensetning, mot riksmeklerens koblingsforslag, mot oppsigelser som følge av driftsinnskrenkninger, eller mot uheldig saksbehandling i forbindelse med innføring av et nytt lønnssystem, vil således være tariffstridig. Tilsvarende gjelder ved lovforslag om inntektsregulering.

Politisk demonstrasjonsstreik kan heller ikke foretas mot påstått tariffbrudd eller andre rettsspørsmål. Derimot vil det ikke være brudd på fredsplikten om det iverksettes streik som demonstrasjon mot statens budsjettpolitikk, selv om det gjelder punkter i budsjettpolitikken som direkte berører arbeidstakernes egne arbeidsplasser.

En forutsetning er imidlertid at aksjonen verken tar sikte på eller har noen mulighet for å føre til endring i tariffregulerte forhold i de streikendes favør under tariffperioden.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg