Punktstreik, streik hvor personer i nøkkelposisjon i en bedrift er tatt ut i streik, slik at hele virksomheten eller deler av den vil bli rammet.