Samisk litteratur er litteratur skrevet av den samiske befolkningen, urfolket i Nord-Europa som bor i området kalt Sápmi, et område som ligger i deler av Norge, Sverige, Finland og Russland. Den samiske befolkningen er på anslagsvis 50000, men det er vanskelig å gi et eksakt tall. De samiske språkene, ti til sammen, tilhører den uralske språkfamilien og følger ikke riksgrensene til disse fire landene. Den muntlige fortellertradisjonen er en viktig del av den samiske litteraturen. Samisk litteratur skrives også på bokmål, nynorsk, svensk, finsk og russisk. Her har vi samlet artikler om samisk litteratur. Forfatterne er plassert innenfor sjangeren de er mest kjent for, men mange skriver innen ulike sjangere.

Elin Anna Labba

Elin Anna Labba er en samisk journalist fra Kiruna i Nord-Sverige. Hun debuterte som forfatter i 2020 med sakprosaboka Herrarna satte oss hit: om tvangsförflyttnigarna i Sverige. Den er også utgitt...