#Menneskets evolusjon

Det moderne mennesket oppsto i Afrika. De eldste fossilene av Homo sapiens som nå er kjent, er litt mer enn 300 000 år gamle.
Les hovedartikkelen