Gibraltarskallen, hodeskalle av et fossilt menneske, funnet ved Gibraltar i 1848. Etter funnet av neandertalmennesket (Homo neanderthalensis) i 1864 ble det klart at Gibraltarskallen hørte til denne mennesketypen. Senere er et ca. 5 år gammelt neandertalbarn funnet ved Gibraltar.