Mary Leakey, britisk arkeolog og paleoantropolog, gift med L. S. B. Leakey og mor til R. Leakey. Leakey deltok i mange år i utgravningene i Olduvaidalen sammen med sin mann. Hun beskrev de tidligste kjente steinredskapene, benevnt Oldowan, og som innleder paleolitikum. I 1978 gav hun den første beskrivelsen av de 3,7 millioner år gamle fotsporene fra Laetoli i Tanzania; fotspor som viste at australopithecinene gikk fullt oppreist (se menneskets utvikling).