Montan regnskog, dannes av eviggrønne løvtrær og bartrær. Den opptrer i høyereliggende områder med tropisk klima, ofte på fjellsider der fuktigheten (regn, tåke) er svært høy. Ofte avløser en montan regnskog den egentlige tropiske regnskogen, som regel fra ca. 900 moh. til ca. 3800 moh. Skogen er preget av stor rikdom på epifytter, lianer, bregner og moser.