Botanisk laboratorium, vitenskapelig institutt eller del av et slikt, hvor det fortrinnsvis arbeides med plantefysiologi, planteanatomi, cytologi og mikrobiologi. Botaniske laboratorier er som regel knyttet til universiteter og høyskoler. I Norge finnes det botaniske laboratorier ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø og ved Norges landbrukshøgskole.