Danmarks nyere litteratur

Fagansvarlig

Henrik Torjusen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 18 artikler: