Thomas Boberg, dansk forfatter. Han har gitt ut en rekke diktsamlinger i et originalt billedspråk, bl.a. Hvæsende på mit øjekast (1984, debut), Vor tids historie (1989), Vandbærere (1993), Pelikanens flugt (1994), I firserne (1996) og Under hundestjernen (1997). Siden begynnelsen av 1990-årene har han bodd i Peru, og mange av hans dikt og tekster springer ut av reiser i Latin-Amerika. 1996 kom Sølvtråden, en samling «reiseminner» der en ny fase innledes med reisebøker som har vakt betydelig oppmerksomhet (Americas, 1999; Invitation til at rejse, 2003). Sivilisasjonskritikk preger diktsamlingen Livsstil (2005).