Hans Otto Jørgensen, dansk forfatter; rektor ved Forfatterskolen i København fra 2002. Både debutromanen Tårnet (1989) og Indianeren (1991) skriver seg inn i en romantradisjon fra Johannes V. Jensen. Videre har han bl.a. gitt ut romanene Sildedagsfolkene (1992), Ekliptika (1993), Helt og heltinde (2001) og Væltede kældre (2005), novellesamlingene Amerika (1990) og I tidens standsning (1991) og kortprosaboken Den bronzefarvede kalkun (1993). Debuterte som lyriker med Idyller (1995), fulgt av Jeg har ventet (1998). Den prosalyriske boken Nåden (1996) skildrer en gutts oppvekst på landet. Store deler av forfatterskapet har det jyske landliv som motiv og forutsetning.