Antroposofi er en filosofisk bevegelse som ble grunnlagt av østerrikeren Rudolf Steiner (1861–1925). Antroposofien, slik den ble utarbeidet av Steiner, fremstår ikke som en religion, men som en filosofi eller «åndsvitenskap» som ønsker å forene naturvitenskap og intuisjon, og som hevder å gi en gradvis dypere innsikt både i den fysiske og den høyere, åndelige verden. Hele artikkelen