Horisont var et norsk antroposofisk tidsskrift som ble utgitt i perioden 1955-1967. Tidsskriftet var en videreføring av Spektrum som utkom fra 1946 til 1954, men markerte seg med en sterkere antroposofisk profil. Tidsskriftets fulle navn var «Månedsrevyen Horisont», noe som reflekterte ambisjonen om å være et månedstidsskrift. Målet ble aldri nådd, og i de siste årene kom det et nummer hvert kvartal.

Redaksjonen

Redaktørene var i hovedsak sentrale personer fra det antroposofiske miljøet i Norge. Ernst Sørensen var redaktør i hele perioden. I de første årene var André Bjerke (fra 1955 til 1958), Leif Wærenskjold (fra 1955 til 1958) og Karl Brodersen (fra 1957 til 1958) medredaktører. Fra 1965 til 1967 var også Niels Magnus Bugge og Idar Aarheim redaktører.

Redaktørene hadde en klar målsetting om å delta aktivt i den kulturelle offentligheten og gjorde tidsskriftet til et organ for den intellektuelle delen av den motkulturelle antroposofiske bevegelsen i Norge.

Tematikk

Et av de sentrale temaene i tidsskriftet var pedagogikk. Med utgangspunkt i Rudolf Steiners pedagogiske idéer ble det rettet kritikk mot pedagogikken i den offentlige enhetsskolen. Tilsvarende ble Steinerskolen fremhevet som et ideal.

1950-tallet var tiden for heftig strid om utviklingen av det norske språket. Flere av Horisonts redaktører engasjerte seg for riksmålets sak og mot myndighetenes forsøk på å forene bokmål og nynorsk til et felles samnorsk, noe som kom til å prege tidsskriftet.

Skribentene i Horisont var også kritiske til den litterære modernismen. Realisme og klassisme ble fremhevet som litterære idealer.

Kritikk av naturvitenskap og teknologi

Sentralt i Horisonts motkulturelle orientering var kritikken av naturvitenskapen og den teknologiske utviklingen i Vesten. Grunnlaget for denne motstanden var også her Rudolf Steiners antroposofi. Det var i særlig grad den darwinistiske utviklingslæren, neodarwinismen, oppmerksomheten var rettet mot. I motsetning til det som ble oppfattet som materialisme, ble det argumentert for at utviklingen måtte være styrt av åndelige prinsipper.

I tråd med tidsskriftets kritikk av naturvitenskap og teknologi, ble det også rettet kritikk mot medisinfaget. I den forbindelse ble det argumentert mot myndighetenes planer om å tilsette fluor i drikkevannet og mot massevaksineringen mot polio.

Da Niels Magnus Bugge og Idar Aarheim ble redaktører i 1965 ble den antroposofiske profilen noe svekket. Nå ble det også lagt vekt på ideer fra Friedrich Nietzsches filosofi og mer allmenkulturelle temaer.

Litteratur

  • Hallvard Ådnøy 2010, Tidsskriftet Horisont. Antroposofisk motkultur i den norske offentligheten på 1950- og 60-tallet. Masteroppgave i idéhistorie, IFIKK, Universitetet i Oslo.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg