Kartotek, kortsystem for registrering av informasjon av enhver art, ordnet alfabetisk eller systematisk i skuffer; brukes også om skap eller skuffer hvor slike kort oppbevares.