Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt

Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt, stiftet 1922, har ansvaret for et stort antall kildepublikasjoner. De viktigste er:

1) Norges gamle Love, som dekker perioden fra de eldste tider til 1536.

2) Diplomatarium Norvegicum,gamle norske brev og aktstykker, utgitt i 22 bind som dekker perioden frem til ca. 1570.

3) Regesta Norvegica,en kronologisk ordnet fortegnelse over innholdet i alle kjente aktstykker til Norges middelalderhistorie, per 2006 utgitt i sju bind som dekker tidsrommet 822–1390.

4) Overhoffrettsdomar, bind 1–3, 1667–99.

5) Norges innskrifter med de yngre runer, 6 bind.

6) Norske rigs-registranter,kongebrev fra perioden 1523–1660, utgitt 1861–91 i 12 bind.

7) Aktstykker til de norske Stændermøders historie 1548–1661 (3 bind).

8) Norske Herredagsdombøger 1578–1664 (6 bind).

Instituttet ble opprettet 1922 av professor Oluf Kolsrud; det nåværende navn ble tatt i bruk 1934. Dets viktigste oppgave var å utgi kildepublikasjoner innenfor fagfeltene norsk språk og historie. Det faglige ansvaret for utgavene lå hos tre utgiverkommisjoner: Den rettshistoriske kommisjon, som fra 1834 har arbeidet med å utgi Norges gamle love, Kommisjonen for Diplomatarium Norvegicum og Styret for Kjeldeskriftfondet, som fra 1857 har utgitt aktstykker, håndskrifter og andre kilder til belysning av Norges historie.

I 1991 ble instituttet integrert som en egen avdeling i Riksarkivet, under betegnelsen Kjeldeskriftavdelingen. I 1992 ble Kjeldeskriftkommisjonen opprettet som faglig rådgivende og prioriterende organ for avdelingens utgivervirksomhet. Kommisjonsmedlemmene er i hovedsak rekruttert fra forskningsmiljøene ved universitetene.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.