Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt

Artikkelstart

Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt, stiftet 1922, institutt som hadde ansvaret for et stort antall publikasjoner av historiske kilder. I 1991 ble instituttet en del av Riksarkivet.

Viktigste kildepublikasjoner

  • Norges gamle Love, som dekker perioden fra de eldste tider til 1536.
  • Diplomatarium Norvegicum, gamle norske brev og aktstykker, utgitt i 22 bind som dekker perioden frem til ca. 1570.
  • Regesta Norvegica, en kronologisk ordnet fortegnelse over innholdet i alle kjente aktstykker til Norges middelalderhistorie, per 2017 utgitt i ti bind som dekker tidsrommet 822–1430.
  • Overhoffrettsdomar, bind 1–3, 1667–1699.
  • Norges innskrifter med de yngre runer, 6 bind.
  • Norske rigs-registranter, kongebrev fra perioden 1523–1660, utgitt i 1861–1891 i 12 bind.
  • Aktstykker til de norske Stændermøders historie 1548–1661 (3 bind).
  • Norske Herredagsdombøger 1578–1664 (6 bind).

Historikk

Instituttet ble opprettet i 1922 av professor Oluf Kolsrud; det nåværende navnet ble tatt i bruk i 1934. Dets viktigste oppgave var å utgi kildepublikasjoner innenfor fagfeltene norsk språk og historie. Det faglige ansvaret for utgavene lå hos tre utgiverkommisjoner: Den rettshistoriske kommisjon, som fra 1834 har arbeidet med å utgi Norges gamle love, Kommisjonen for Diplomatarium Norvegicum og Styret for Kjeldeskriftfondet, som fra 1857 har utgitt aktstykker, håndskrifter og andre kilder til belysning av Norges historie.

I 1991 ble instituttet integrert som en egen avdeling i Riksarkivet, under betegnelsen Kjeldeskriftavdelingen. I 1992 ble Kjeldeskriftkommisjonen opprettet som faglig rådgivende og prioriterende organ for avdelingens utgivervirksomhet, og er redaksjonsråd for serier Kildeutgivelser fra Riksarkivet.

Ved omorganiseringen av Arkivverket i 2016 ble Kjeldeskriftavdelingen lagt inn under Seksjon for tilgjengeliggjøring.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg