Fiskeriforvaltning

Fagansvarlig

Jahn Petter Johnsen

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 38 artikler: