Minstemål for fisk er i medhold av norsk lovgivning og etter anbefaling fra internasjonale organisasjoner fastsatt for en rekke fiskearter og for skalldyr som ledd i reguleringen av fisket.