fiskermanntall

Fiskermanntall, register over norske borgere som har fiske eller fangst som næring. Ifølge lov om rettledningstjenesten i fiskerinæringen av 1982 (§ 8) har fiskerirettlederen oppgaven som manntallsfører, mens fiskerinemnda har ansvaret for å føre manntallet etter de regler som Fiskeridepartementet til enhver tid fastsetter. Fiskeridirektoratet fører sentralregisteret for fiskermanntallet.

Flere ordninger tilknyttet fiskeryrket er koblet til registrering i manntallet. Personer som er oppført i manntallet, har rett til å delta i fiske, til sykepenger, ytelser ved yrkesskade, stønad under arbeidsløshet, pensjonstrygd for fiskere, garantilott m.m. Rettighetene knyttet til manntallet er regulert gjennom flere lover med tilhørende forskrifter og avtaleverk (jfr. lov om folketrygd, lov om pensjonstrygd for fiskere). Flere av disse ordningene blir administrert av Garantikassen for fiskere.

Manntallet er organisert i to deler: blad A og blad B. Blad A er et register over personer som har fiske eller fangst som binæring (fiskeriinntekt på minimum ½ G (1 G = grunnbeløpet i folketrygden) og driftstid under 20 uker per år. Blad B er et register over personer som har fiske eller fangst som hovednæring (fiskeriinntekt over 1 G og minst 20 ukers driftstid). I 2003 var det 3999 registrerte fiskere på blad A, mens antallet på blad B var 13 260.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg