Notlott, eierandel i en not; andel i utbytte ved fangst tatt i not.