Fiskerorganisasjoner, se fiskersamvirket, Norges Fiskarlag, Norsk Sjømannsforbund, Kystfiskernes forening, Norges Jeger- og Fiskerforbund.