Fiskeriselskaper, fiskeriforeninger, sammenslutninger til fremme av fiskeriene og deres interesser, bedring av fangstmetoder, redskaper osv. Fiskernes egne organisasjoner har overtatt fiskernes faglige interesser. De viktigste fiskeriselskaper er Selskapet for de norske Fiskeriers Fremme, Bergen og Trondhjems Fiskeriselskab.