Fiskeriavtaler, se havrett og Norge (fiske og fangst).