Fiskeskippersertifikat, blir utstedt til den som har avlagt fiskeskippereksamen og ellers fyller kravene med hensyn til praksis osv. Ettårig kurs ved fiskerfagskolene.