Fiskerigrense, linje som avgrenser de kystnære farvann hvor en kyststat forbeholder fisket for landets egne borgere. Den norske fiskerigrensen går 12 nautiske mil utenfor grunnlinjen, dvs. linjen trukket mellom de ytterste øyer og skjær. Se havrett.