fiskerisonen ved Jan Mayen, ble fastsatt ved kgl.res. av 23. mai 1980 i medhold av lov om Norges økonomiske sone av 17. desember 1976. Fiskerisonen strekker seg 200 nautiske mil ut fra grunnlinjen, begrenset av grenselinjen mellom Jan Mayen og Grønland trukket på grunnlag av dommen av 14. juni 1993 i saken ved den internasjonale domstolen i Haag mellom Danmark og Norge, og begrenset av yttergrensen for Islands økonomiske sone.