Tyske ord og uttrykk

Tysk er et germansk språk som sammen med nederlandsk, frisisk og engelsk hører til den vestgermanske språkgruppen i den indoeuropeiske språkfamilien.Tysk snakkes i dag av litt over 100 millioner mennesker og er det største morsmålsspråket i Europa.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Tyske ord og uttrykk

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 39 artikler: