Biedermann, opprinnelig betegnelse på en bra mann (el. kvinne: Biederfrau); nå dss. spissborger.