Gott mit uns, prøyssisk (senere tysk) valgspråk, brukt bl.a. på tyske soldaters beltespenner. Også ett av Gustav 2 Adolf av Sveriges valgspråk.