Busenfreund, hjertensvenn, gjerne litt nedsettende: likesinnet.