An, i forbindelse med verb (f.eks. angå, gå an) og substantiver (f.eks. anslag, anstrøk), eg. tysk forstavelse med betydningen 'på'. Også brukt som adverb for å uttrykke berøring (f.eks. legge an, komme an).