Gefundenes Fressen, tysk uttrykk som betyr noe man kommer over nettopp når man har bruk for det, eller om noe man nettopp ønsker skal hende, slik at man kan bruke det i sin argumentasjon.