An sich, i seg selv, i og for seg (ikke relativt, men absolutt). Jf. Ding an sich.